Main Donate Form

0 RON
Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Despre
noi

social monkeyz
Despre noi

Social Monkeyz

Asociația Social Monkeyz contribuie la incluziunea socială și la îmbunătățirea procesului de participare la viața publică, socială, economică și culturală pentru toate persoanele, inclusiv cele aparținând grupurilor vulnerabile și la producerea schimbărilor pozitive și de durată în viața acestora.

 

Domenii de intervenție:

Educație incluzivă

Dezvoltare comunitară

Facilitarea accesului la servicii socio-medicale

Acces pe piața muncii

Promovarea antreprenoriatului social

Promovarea identității culturale

Advocacy pentru drepturile persoanelor vulnerabile

 

Ce facem?

 1. Intervenim integrat la nivelul comunităților urbane și rurale pentru:
 • facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru toate persoanele
 • pomovarea educației incluzive și a accesului la educație
 • informarea și educarea în vederea cunoașterii drepturilor, accesării serviciilor și instituțiilor
 • sprijinirea accesului pe piața muncii
 • sprijinirea accesului la condiții decente de locuire
 • promovarea antreprenoriatului și a valorilor economiei sociale
 • sprijinirea implicării active a cetăţenilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice la nivel local
 • promovarea valorilor culturale și etnice, a artei, a muzicii și a tradițiilor
 • incurajarea voluntariatului si a schimburilor de experienta
 • promovarea utilizării tehnologiei și a mijloacelor tehnologiei moderne
 1. Creăm rețele și comunități de suport în zonele urbane și rurale defavorizate și implicăm actori cheie: autorități publice, entități private, ONG-uri în vederea promovării de soluții viabile pentru îmbunătățirea vieții persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;
 2. Organizăm workshopuri, traininguri, sesiuni de consiliere, conferințe, informări, întâlniri pentru cetățeni și autorități publice;
 3. Derulăm acțiuni de advocacy în vederea îmbunătățirii politicilor publice din domenii precum: sănătate, servicii sociale, educație, cultură, locuire, ocupare pe piața muncii destinate tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;
 4. Derulăm cercetări, analize, studii, conferințe, dezbateri publice, seminarii, școli de vară, expoziții, campanii, campanii de publicitate, workshop-uri, instruiri;
 5. Furnizăm servicii de consultanță și scriere de proiecte în vederea obținerii finanțărilor naționale și internaționale pentru persoane private, autorități publice sau entități private.

Misiunea noastră

Generăm impact social pozitiv pentru oameni, comunități și mediul înconjurător

Misiunea Asociației Social Monkeyz este de a contribui la incluziune socialã și la dezvoltarea participãrii active în comunitate, punând la dispoziția membrilor comunitãților vulnerabile instrumentele necesare pentru a genera schimbãri pozitive și de duratã, în vederea îmbunãtãțirii calitãții vieții acestora.

Viziunea  Asociației Social Monkeyz: Fiecare comunitate din România trebuie sã aibã acces la servicii sociale și medicale de bazã, copiii trebuie sã aibã acces la educație de calitate, indiferent de mediul din care provin, iar adulții trebuie sã aibã sanse egale de inserție pe piața muncii indiferent de etnie, religie, orientare sexualã, statul social sau mediul din care provin.

În cifre

Experiența noastră

0 +
Ani de experiență
0 +
Proiecte implementate
0 K+
Beneficiari direcți
0 mil+
Buget administrat
Echipa

Social Monkeyz

Orlando Neagoe
Co-Fondator/Președinte
Ion Neculai
Co-Fondator/Expert educație